Podmínky použití

Zde najdete informace o tom, za jakých podmínek poskytujeme informace a materiály, obsažené na těchto stránkách www.Za-Oponou-Nekonecna.cz .

Provozovatel stránek

Tyto stránky provozuje neformální skupina nadšenců, která si říká Akademie pro transformaci a rozvoj Transcendia. V těchto podmínkách ji budeme nadále nazývat Akademie.

Informace a materiály, předkládané na stránkách

Tyto stránky byly vytvořeny s cílem informovat a edukovat neodbornou veřejnost. Informace, které vám na těchto stránkách předkládáme, jsme získali vlastními zkušenostmi a studiem. Přesto, nebo právě proto, je prosím nepokládejte za absolutní pravdu. Vše, co zde píšeme, jsme se snažili ověřit z různých zdrojů, ale i tak se mohlo stát, že jsme neviděli všechny souvislosti, nebo jsme se mýlili. Nepřebírejte prosím slepě naše názory ani názory někoho jiného a vše si vlastním rozumem a vlastní intuicí ověřujte a filtrujte.

Zdraví a léčba

Některé pasáže těchto stránek by mohly implikovat možnost použít k nápravě některých zdravotních neduhů postupy, které jsme označili jako duchovní. Tato znázornění prosím berte pouze a jen jako informace, které mají za cíl rozšířit obzory návštěvníka a čtenáře stránek – jako informace o tom, jaké léčebné postupy byly k dispozici a používaly se především před vznikem soudobé lékařské vědy. V žádném případě se nejedná o rady nebo o doporučení tyto postupy zkoušet. Neexperimentujte prosím se svým zdravím ani se zdravím kohokoliv jiného, a ve všech ohledech, týkajících se vašeho zdraví, se obracejte na lékaře, zvláště v případě symptomů, které mohou vyžadovat odbornou diagnostiku nebo lékařskou péči.

Autorská práva a sdílení obsahu stránek

Rádi bychom vás poprosili o následující:

  • Než se rozhodnete tyto stránky někomu doporučit, prosím zvažte, zda je daná osoba schopna tyto informace přijmout – ne každý je k tomu připraven. Pokud si nejste jisti, zda daný člověk už je připraven, prosím odolejte pokušení mu stránky doporučit jen pro to, že pro vás třeba znamenaly průlom do toho, co už jste tak dlouho hledali. Pamatujte prosím, že každý člověk je jiný, každý má své vlastní tempo.
  • Stejně zodpovědně prosím zacházejte i s dílčími informacemi, které byste se rozhodli dále použít. Než tak učiníte, prosím vždy zvažte, zda danou informaci předáváte s dostatečným kontextem a v souvislostech. To, co pro vás je po přečtení stránek jasné a zřejmé, může být zavádějící pro člověka, který zatím nevidí celkové souvislosti tak, jak je vidíte vy.
  • Prosím nepokoušejte se využívat tyto stránky ani informace na nich obsažené k vlastnímu prospěchu. Pokud díky těmto stránkám nebo zde obsaženým informacím dosáhnete finančního či hmotného zisku, prosím věnujte jej na dobročinné účely.

Za těchto předpokladů můžete informace uvedené na stránkách volně používat a šířit s cílem informovat další lidi, nesmíte je však používat ke svému obohacení. Prosím nezapomeňte vždy uvést odkaz na zdroj ve formě:  Zdroj: www.Za-Oponou-Nekonecna.cz

Pakliže na stránkách používáme externí informace, je u nich vyznačen jejich zdroj a popřípadě informace o autorských právech. Jsou-li tyto informace uvedeny, musíte je rovněž uvést.

Vyloučení odpovědnosti

Provozovatel těchto stránek nenese odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé nároky, ztráty nebo poškození, vyplývající z používání těchto stránek a/nebo jakýchkoli jiných webových zdrojů, na které se stránky odkazují. Jakékoliv vaše rozhodnutí nebo skutek, který na základě informací, dat nebo materiálů, uvedených na těchto stránkách, učiníte, podniknete na vlastní odpovědnost a na vlastní riziko. Provozovatel ani autor obsahu těchto stránek nenese odpovědnost za jakoukoli újmu či negativní dopad plynoucí z takového vašeho rozhodnutí nebo skutku.

V případě odkazů na jiné webové stránky platí: Než vytvoříme odkaz na jiné stránky, vždy se nejdříve přesvědčíme o jejich obsahu a v rámci našich možností o jejich právní a morální nezávadnosti. Není však v našich silách průběžně kontrolovat obsah stránek, na které se odkazujeme, a za jejich obsah neneseme odpovědnost.

Různé

Vyhrazujeme si právo na změnu nebo doplnění těchto podmínek.


Tím, že si stránky prohlížíte nebo si z nich stahujete materiály, vyjadřujete s těmito podmínkami souhlas.

S jakýmikoliv dotazy a připomínkami se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře.