8. Země – ostrov života

V této kapitole prozkoumáme vývoj planety Země, jak jej podávají dávní i méně dávní Mistři, a pokusíme se toto učení propojit s výsledky moderní vědy. Budeme se věnovat následujícím tématům:

  • Cykly vývoje planety Země
  • Vznik člověka na Zemi a události okolo
  • Hlavní síly ovlivňující vývoj člověka
  • Vymírání veleještěrů a dinosaurů versus člověk
  • Ženský a mužský princip – proč vznikla dvě pohlaví
  • Vývoj člověka a přirozená evoluce živočichů
  • Vývojové stupně lidského vědomí
  • Časový rámec vývoje člověka