7. Sluneční soustava

Dosud jsme se zabývali zákonitostmi vývoje Vesmíru jako celku. Tato kapitola se zaměřuje na Slunce a Sluneční soustavu – tj. na planetární systém, ve kterém žijeme. Upřesníme si obecné informace, uvedené výše v kapitolách 1.3, 1.4 a 3.1 (neuděláte chybu, když si obsah těchto kapitol krátce osvěžíte).

Seznámíme se s těmito tématy:

  • Průběh dosavadního vývoje Sluneční soustavy
  • Hlavní hybné síly vývoje
  • Vývoj lidské bytosti v rámci Sluneční soustavy
  • Průběh zdokonalování vědomí
  • Časový rámec uplynulého vývoje
  • Energetická podstata hmoty