5. Astrální sféra a věci související

V kapitole 1.1 jsme si stručně vysvětlili, co máme na mysli, když hovoříme o astrální a o duchovní sféře.

V této a následující kapitole se budeme astrální a duchovní sférou zabývat podrobněji – jakou mají strukturu, jaké v nich platí zákonitosti, jaké bytosti v nich najdeme, a především co s těmito sférami má do činění víceúrovňová lidská bytost. Fyzickou sférou se zatím zabývat nebudeme, protože ji v podstatě dobře známe, neboť v ní žijeme (vrátíme se k ní později, abychom si uvedli do souvislostí poznatky, které se mezitím dozvíme).

Témata jsou rozdělena do následujících celků:

  • Úrovně a struktura astrální sféry
  • Čím prochází duše člověka po smrti fyzického těla
  • Zbloudilé duše, jak vznikají a jak mohou skončit
  • Astrální entity a jaké jsou jejich hlavní druhy
  • Myšlenkové a jiné formy
  • Co se odehrává, zatímco spíme