4. Lidská bytost aneb člověk

Až dosud jsme pozorovali vývoj Vesmíru jako celku. Nyní se zaměříme na výsledek tohoto vesmírného vývoje, který vzniknul v podmínkách naší Sluneční soustavy: Na lidskou bytost, která se vyvinula na planetě Zemi. V podstatě se vrátíme k tomu, co jsme si vysvětlili v předchozích kapitolách, avšak s jedním podstatným rozdílem:

  • V předchozích kapitolách jsme vývoj člověka pozorovali v širokém kontextu, jako by „shora”, z vesmírné perspektivy
  • V této kapitole, resp. v jejích subkapitolách, budeme člověka a jeho vývoj naopak pozorovat jako by „odspodu“, z pozemské perspektivy

Jedná se tedy o pozorování téhož, ale ze dvou opačných stran. Nové pozorování z pozemské perspektivy se proto budeme snažit propojovat s již získanou perspektivou širokého vesmírného kontextu.

Zaměříme se na následující témata:

  • Víceúrovňová struktura lidské bytosti
  • Reinkarnace neboli opakovaná narození v průběhu času
  • Zákon Karmy a jeho vliv na člověka
  • Co se odehrává před narozením a co po smrti