12. Přílohy

V této poslední části najdete:

  • Naši prosbu, jak nakládat s touto knihou
  • Seznam literatury, která byla zdrojem inspirace a informací
  • Přehled obrázků, které jsme pro tuto knihu získali z veřejných zdrojů
  • Seznam všech vyobrazení, která najdete v knize
  • A konečně – naši prosbu o vaši pomoc těm, kdo to potřebují