1. Základní principy

„Dejte mi pevný bod ve Vesmíru a já pohnu celou Zemí“, napsal v jednom ze svých spisů Archimédes.
Takový pevný bod nemáme. V této kapitole však pojmenujeme a popíšeme několik základních principů – pomyslných pevných bodů, na kterých budeme v průběhu knihy dále stavět a budeme se k nim vracet.

Pojednáme o následujících tématech:

  • Fyzický svět, duše, duchovní svět
  • Fyzická, astrální a duchovní sféra
  • Bůh a bohové
  • Koloběh existence Vesmíru
  • Vývojové cykly hvězd a planet
  • Princip tvoření myšlenkou