O věcech, na které si nelze sáhnout

Příroda a lidská existence skrývají mnohá tajemství. Někdy je prostě bereme jako něco daného a nepřemýšlíme o nich, jindy nad nimi krčíme rameny a pokládáme je třeba za výplod fantazie našich předků, někdy si třeba klademe otázky, jako:
Kde se tu vzal Vesmír? Jak vznikla Sluneční soustava? Jak Země? A jak Měsíc? Jak se na Zemi objevil člověk a proč vlastně? Jak vznikal lidský rozum? A jak paměť? Proč jsme se vyvinuli právě takto? Co je to duše? Co bylo předtím, než jsme se narodili? Je pravda, že se rodíme opakovaně? Kam se dostaneme po smrti? Co se odehrává, když spíme? Je pravda, že silou myšlenky lze tvořit? Co asi bude, až tu nebudeme? Bude Vesmír existovat věčně? …

Elektronické knihy, které najdete na těchto stránkách,
hledají na tyto a další otázky odpověď.
Provádí čtenáře krok za krokem některými zákonitostmi Vesmíru, vznikem Sluneční soustavy a historií vývoje člověka. Pokouší se systematickým způsobem objasnit a vysvětlit to, co je skryté pod povrchem věcí, které běžně vnímáme jako zřejmé nebo dané. Snaží se ukázat souvislosti, které při zběžném pohledu nejsou vidět, a nalézt hlubší smysl za děním okolo nás i za existencí nás samotných. Mají za cíl být pomůckou, která čtenáři pomůže se zorientovat v problematice, jinak roztříštěné v rozsáhlém množství často nesourodé literatury.

Tyto stránky jsou určeny lidem,
kteří mají touhu po vědění a prahnou po informacích.
Jsou určeny lidem, kteří jsou otevřeni tomu, že na světě může být více věcí, než které se zdají zřejmé na první pohled. Jsou pro čtenáře, kteří nehledají senzace, ale mají opravdový zájem přemýšlet o zdánlivých tajích okolo nás a studovat je.

Elektronické knihy jsou ve formátu PDF a jsou zdarma.


Čtení

E-knihy, které zde najdete, můžete po stažení pohodlně číst na čtečce, na tabletu nebo na počítači. Budete-li knihy číst na počítači, můžete pro čtení použít například bezplatné programy Acrobat ReaderKindle Reader nebo Calibre. Budete-li knihy číst na tabletu, stáhněte si některý z uvedených programů z AppStore nebo z Google Play. Máte-li zvláštní čtečku, která zvládá formát PDF, příslušný soubor si do ní nakopírujte.

Knihy obsahují navigační záložky, vytvořené podle kapitol. Navigační záložky usnadňují orientaci v knize a umožňují cílené “skoky” do jednotlivých kapitol. Navigační záložky jsou v levé části okna. Pokud se navigační záložky nezobrazují, klikněte na symbol záložky, který je v levé horní části okna, jak je znázorněno na obrázku:

Tisk

Knihy si také můžete vytisknout a číst je v papírové podobě. Pokud se rozhodnete pro tisk, dovolíme si poskytnout tato doporučení, která se osvědčila – výsledek za to stojí, byť na to možná budete muset chvíli šetřit:

  • Knihy vytiskněte barevně.
  • Použijte kvalitní papír A4 o tuhosti 100g/m2.
  • Nemáte-li k dispozici velice kvalitní barevnou laserovou tiskárnu a v ní originální tonery, nechte si knihy vytisknout v profesionálním studiu.
  • Knihy si nechte svázat, nebo výtisky vložte do pořadačů se čtyřmi oky. Běžné kancelářské pořadače se dvěma oky nejsou vhodné, v nich se listy hned začnou trhat.

Problémy se stažením

U některých webových prohlížečů dochází občas k tomu, že se soubor PDF při stahování poškodí. Projeví se to tak, že e-kniha nejde otevřít a hlásí chybu “Soubor je poškozen”. Pokud se to stalo právě vám, prosím zkuste následující náhradní postup:

Klikněte pravým tlačítkem myši na odkaz ke stažení knihy. Vyskočí okénko s menu – zvolte položku “Uložit cíl odkazu jako…” a soubor uložte na plochu svého počítače.

Pokud ani to nezabere, prosím zkontaktujte nás – odkaz na kontaktní formulář najdete v dolní části stránky.

Tipy pro čtení, tisk a případné problémy se stažením >

.


Nekonečno letem světem

aneb
Ve stručnosti o věcech, které nevidíme

Kniha je heslovitou příručkou o světech, kterých jsme součástí, ale nevidíme je.

Najdete zde heslovité informace, přehledně rozdělené do tematických okruhů a doplněné obrázky.

Kniha je určena pro široký okruh čtenářů, kteří se zajímají o již zmíněné světy, které nedokážeme vnímat pěti smysly lidského těla.
〉 Pokud jste v této oblasti začátečníky, můžete tuto knihu použít jako rychlý úvod,
který vám osvětlí základní skutečnosti a jejich souvislosti.
Získáte základní orientaci v tomto širokém tématu,
a to vám usnadní případné studium další literatury.
〉 Jste-li naopak v tématice mimosmyslových světů více či méně sběhlí,
s výhodou tuto knihu využijete jako rychlou referenci
pro osvěžení pojmů a připomenutí souvislostí.

Kniha má 41 stran a 40 obrázků.

Více informací >

Nekonečno letem světem – stáhnout


Za oponou nekonečna

aneb
Odkud přicházíme a kam směřujeme

Kniha se pokouší zevrubněji vysvětlit taje, skryté pod povrchem toho, co se zdá zřejmé. Hledá odpovědi na otázky vzniku člověka, přírody, Země i Sluneční soustavy.

Snaží se ukázat souvislosti, které při zběžném pohledu nejsou vidět, a nalézt hlubší smysl za děním okolo nás i za existencí nás samotných. Z určitého pohledu v této knize vlastně není nic až tak nového – informace zde obsažené jsou lidstvu známy již tisíciletí. Toto vědění však bylo dlouho určeno pouze pro úzký okruh „zasvěcených“ a navíc bývalo podáváno takovou formou, že mu kdokoliv jiný než „zasvěcenec“ i tak nedokázal porozumět. Tato kniha má za cíl být příručkou, která se témata vzniku člověka, přírody, Země i Sluneční soustavy pokouší systematicky vyložit, a to v rozčlenění na následující tematické celky:
Základní principy
Vývoj bytostí
Vesmírné souvislosti
Lidská bytost aneb člověk
Astrální sféra a věci související
Duchovní sféra a věci související
Sluneční soustava
Země – ostrov života
Zušlechtění lidské bytosti
Směřování dalšího vývoje

Asi každý člověk si někde uvnitř v sobě nese hlásek, který našeptává – často nebo méně často, hlasitěji nebo potichu, že za tím vším, co běžně vidíme a vnímáme, je možná něco hlubšího, něco neznámého, snad i tajemného. S tímto hláskem zacházíme každý jinak. Někteří lidé jej umlčí nebo jej berou jako zábavné sci-fi, jiní o jeho ponoukání přemýšlejí a třeba i hledají další informace; mají jakési vnitřní tušení, že by na tom něco mohlo být.
Tato kniha je určena těm druhým. Těm, kteří jsou otevřeni tomu, že na světě může být více věcí, než které se zdají zřejmé na první pohled. Je určena těm, kteří se automaticky neřídí heslem „O tom nic nevím, tomu nerozumím, tedy to neexistuje nebo to aspoň není možné“. Je určena těm, kteří jsou připraveni podívat se bez předsudků pod povrch věcí, prozkoumat dosud nepoznané, a až poté si udělat vlastní názor.

Kniha má 277 stran  a 157 obrázků.

Více informací >

Za oponou nekonečna – stáhnout

.


 Kosmický význam odpuštění

aneb
Proč je odpuštění důležité více než jen proto, aby nám bylo lépe

Kniha má širší záběr, než napovídá její název. K tématu přistupuje zeširoka a osvětluje nemálo informací, které nejsou běžně známy. Nakonec vše vzájemně zapadne jako správně sestavená skládanka.

Poté, co si v první kapitole osvětlíme výchozí souvislosti a pojmy, pokračuje kniha v tematických okruzích, které na sebe logicky navazují i přesto, že z jejich názvů to možná úplně nevyčteme:
Samostatné duchovní bytosti
Vliv samostatných duchovních bytostí na člověka
Navrácení samostatných duchovních bytostí zpět do vývoje
Člověk jako aktér vývoje Sluneční soustavy
Odpuštění je lidské aneb „jak odpustit“
Duchovní rozměr odpuštění
Sedmistupňová cesta

Kniha je určena pro každého, kdo apriori neodmítá existenci vyšších světů a připouští, že stále je možné se dozvídat něco nového. Pokud jste o tématice vyšších světů zatím mnoho neslyšeli, možná nebudete úplně do detailu všemu rozumět. Ale to nevadí, vaše duše tomu rozumět bude, jinak by vás nenapadlo knihu číst. Jste-li na pomyslném opačném konci a „víte že víte“, i tak vám možná souvislosti, které zde objevíte, zapadnout do některých dosud bílých míst, která máme každý.

Kniha má 79 stran, 44 obrázků a 18 kreseb.

Více informací >

Kosmický význam odpuštění - stáhnout

.


Čtení

E-knihy, které zde najdete, můžete po stažení pohodlně číst na čtečce, na tabletu nebo na počítači. Budete-li knihy číst na počítači, můžete pro čtení použít například bezplatné programy Acrobat ReaderKindle Reader nebo Calibre. Budete-li knihy číst na tabletu, stáhněte si některý z uvedených programů z AppStore nebo z Google Play. Máte-li zvláštní čtečku, která zvládá formát PDF, příslušný soubor si do ní nakopírujte.

Knihy obsahují navigační záložky, vytvořené podle kapitol. Navigační záložky usnadňují orientaci v knize a umožňují cílené “skoky” do jednotlivých kapitol. Navigační záložky jsou v levé části okna. Pokud se navigační záložky nezobrazují, klikněte na symbol záložky, který je v levé horní části okna, jak je znázorněno na obrázku:

Tisk

Knihy si také můžete vytisknout a číst je v papírové podobě. Pokud se rozhodnete pro tisk, dovolíme si poskytnout tato doporučení, která se osvědčila – výsledek za to stojí, byť na to možná budete muset chvíli šetřit:

  • Knihy vytiskněte barevně.
  • Použijte kvalitní papír A4 o tuhosti 100g/m2.
  • Nemáte-li k dispozici velice kvalitní barevnou laserovou tiskárnu a v ní originální tonery, nechte si knihy vytisknout v profesionálním studiu.
  • Knihy si nechte svázat, nebo výtisky vložte do pořadačů se čtyřmi oky. Běžné kancelářské pořadače se dvěma oky nejsou vhodné, v nich se listy hned začnou trhat.

Problémy se stažením

U některých webových prohlížečů dochází občas k tomu, že se soubor PDF při stahování poškodí. Projeví se to tak, že e-kniha nejde otevřít a hlásí chybu “Soubor je poškozen”. Pokud se to stalo právě vám, prosím zkuste následující náhradní postup:

Klikněte pravým tlačítkem myši na odkaz ke stažení knihy. Vyskočí okénko s menu – zvolte položku “Uložit cíl odkazu jako…” a soubor uložte na plochu svého počítače.

Pokud ani to nezabere, prosím zkontaktujte nás – odkaz na kontaktní formulář najdete v dolní části stránky.

Tipy pro čtení, tisk a případné problémy se stažením >