Úvod

Příroda a lidská existence skrývají mnohá tajemství. Někdy je prostě bereme jako něco daného a nepřemýšlíme o nich, jindy nad nimi krčíme rameny a pokládáme je třeba za výplod fantazie našich předků, někdy si třeba klademe otázky, jako “Kde se tu vzal Vesmír? Odkud se vzala Sluneční soustava? Jak vznikla Země? A jak Měsíc? Jak se na Zemi objevil člověk a proč vlastně? Jak vznikal lidský rozum? A jak paměť? Proč jsme se vyvinuli právě takto? Co je to duše? Co bylo předtím, než jsme se narodili? Je pravda, že se rodíme opakovaně? Kam se dostaneme po smrti? Co se odehrává, když spíme? Je pravda, že silou myšlenky lze tvořit? Co asi bude, až tu nebudeme? Bude Vesmír existovat věčně? …

Tyto stránky hledají na tyto a další otázky odpověď. Provádí čtenáře krok za krokem některými zákonitostmi Vesmíru, vznikem Sluneční soustavy a historií vývoje člověka. Přitom se pokouší systematickým způsobem objasnit a vysvětlit to, co je skryté pod povrchem věcí, které běžně vnímáme jako zřejmé nebo dané. Tyto stránky se snaží ukázat souvislosti, které při zběžném pohledu nejsou vidět, a nalézt hlubší smysl za děním okolo nás i za existencí nás samotných. Mají za cíl být jakousi příručkou, která čtenáři pomůže se zorientovat v problematice, jinak roztříštěné v rozsáhlém množství literatury.

Tyto stránky jsou určeny lidem, kteří mají touhu po vědění a prahnou po informacích. Jsou určeny těm, kteří jsou otevřeni tomu, že na světě může být více věcí, než které se zdají zřejmé na první pohled. Tyto stránky jsou pro čtenáře, kteří nehledají senzace, ale mají opravdový zájem přemýšlet o zdánlivých tajích okolo nás a studovat je.

Z tohoto důvodu, a také proto, aby se fragmenty vytržené z kontextu neobjevovaly ve výsledcích vyhledávačů a na sociálních sítích, je přímo přístupná pouze malá část obsahu stránek – až na výjimky se jedná o hlavní kapitoly. Pro získání neomezeného přístupu vás prosíme se jednorázově zaregistrovat a následně se před čtením stránek vždy přihlásit. Témata, která vyžadují přihlášení, jsou v menu na levém panelu označena [p], tedy například “7.1 Vývoj Sluneční soustavy [p]”.

Doporučujeme vám číst stránky tímto postupem:

  1. Získání přehledu – proklikejte si všechny hlavní nadpisy (1 – 11) a přečtěte si subkapitoly 0.1/0.2 a případně i Přílohy (12.1, …)
  2. Registrace – pokud vás téma zaujalo a máte touhu vědět víc, zaregistrujte se
  3. Studium – přihlaste se, vraťte se na začátek a “ponořte” se do studia

Výklad jednotlivých témat se snaží být didaktický – jedno staví postupně na druhém a prožitek ze studia je umocněn více než 150 názornými obrázky. Doporučujeme proto číst v daném pořadí a nepřeskakovat dopředu.

Celé stránky si také můžete stáhnout jako e-knihu. Z tohoto důvodu je v textu použit výraz “kniha”, byť se jedná o stránky … například si všimnete formulace “… v této knize najdete …”. Věříme, že tato drobná nepohodlnost je bohatě vyvážena informačním obsahem.

Děkujeme, že jste sem zavítali, a rozhodnete-li se tyto stránky studovat, přejeme vám obohacující a inspirující prožitky.


Poznámka pod čarou: Na těchto stránkách je vše zdarma a nenajdete tu reklamy. Snažíme se proto udržet nízké náklady a z větší části využíváme bezplatný software. Ten mívá drobné nedokonalosti, takže když se tu a tam se objeví nepřeložená anglická hláška, nepřesný překlad apod., prosíme vás, abyste to velkoryse přehlédli.